The Segrè apartment at Los Alamos

The Segrè apartment at Los Alamos., Credit Line: AIP Emilio Segrè Visual Archives, Segrè Collection
Abstract/Description: The Segrè apartment at Los Alamos.
Subject(s): Apartment houses
Outdoors
Segrè̀, Emilio
Credit Line: AIP Emilio Segrè Visual Archives, Segrè Collection
Catalog ID: Segrè Emilio H5