Chinese Physicists at the Conference of Elementary Particles, 1946

Chinese Physicists at the Conference of Elementary Particles, Cambridge, 1946.Appearing in photograph are: Hu Ji-Ming, Mei Zhang-Yao, Hu Ning, Peng Huang-Wu, Zhou Pei-Yuan, Ho Zei-Hui, Qian Shang-Qiang and Wu Da-You, Credit Line: AIP Emilio Segrè Visual Archives
Abstract/Description: Chinese Physicists at the Conference of Elementary Particles, Cambridge, 1946.Appearing in photograph are: Hu Ji-Ming, Mei Zhang-Yao, Hu Ning, Peng Huang-Wu, Zhou Pei-Yuan, Ho Zei-Hui, Qian Shang-Qiang and Wu Da-You
Subject(s): Outdoors
Women in science
Portraits, Group
Zhou, Peiyuan, 1902-1993
Date Created: circa 1946
Credit Line: AIP Emilio Segrè Visual Archives
Catalog ID: Conference on Elementary Particles E1