Description d'une très grande machine électrique, placée dans le Muséum de Teyler a Haarlem, et des expériments faits par le moyen de cette machine =: Beschryving eener ongemeen groote electrizeer-machine, geplaatst in Teyler's Museum te Haarlem, en van de proefneemingen met dezelve in 't werk gesteld

Loading the Internet Archive BookReader, please wait...